tavolewailingwall2Centrum Domus Galilaeae jest miejscem, gdzie chrześcijanie i przede wszystkim seminarzyści i kapłani, mogą mieć bezpośredni kontakt z żywą Tradycją Izraela, idąc śladami św. Justyna, Orygenesa, św. Hieronima, i wielu innych ojców Kościoła, którzy wracali do hebrajskich korzeni, by lepiej zrozumieć znaczenie modlitwy, świąt i liturgii Judaizmu, które były chlebem powszednim naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 
Obecność w Izraelu wielkich uczonych biblistów, uznanych szkół biblijnych, czyni z Domus Galilaeae idealne miejsce dla promowania i poznawania Pisma Świętego, jako świadka żywej obecności Boga.
 
W ten sposób tworzy się możliwość porozumienia, które może pomóc chrześcijanom w odkrywaniu korzeni własnej wiary, jest to miejsce by budować pokój, by patrzeć na Boga, jak stwierdził Patriarcha Sabah, w czasie celebracji położenia kamienia węgielnego:
 
“..Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą. Oglądać Boga! Tak więc oglądać będą prawdę, prawdziwe stworzenie, oglądać będą pokój Boga, jedyny prawdziwy pokój dla człowieka... Bracia i Siostry, módlmy się, aby to miejsce było prawdziwym miejscem gdzie znikają wszystkie wątpliwości i gdzie pomaga się pielgrzymom oglądać Boga i czuć Jego pokój. Tego życzymy wszystkim tym, którzy przybędą tu aby poznawać Boga i tym którzy będą w tym pomagać”.
 
Celem Domus Galilaeae, jak to często podkreślają Kiko i Carmen, jest: Czytanie Ewangelii w świetle tradycji i liturgi Judaizmu, jak powiedziała Carmen Hernandez, pomaga zrozumieć „misterium tego ludu, które nie pokazuje istnienia Boga, ale jako żywy świadek, głosi Jego obecność w swojej historii”. Dlatego zanurzanie się w modlitwie i nauce w tym otoczeniu, jest dla wielu przyszłych księży, i dla wszystkich innych, źródłem odnowy osobistej i teologicznej
 
Także Jan Paweł II, doskonale znający świat judaizmu, wiele razy zachęcał, także w Adhortacji apostolskiej Dies Domini, do konieczności powrotu do hebrajskich korzeni, by lepiej zrozumieć i przeżywać chrześcijaństwo i pobudzać Kościół do nowej ewangelizacji.