benedizioneJednym z pragnień papieża Pawła VI było zbudowanie w Izraelu centrum, w którym seminarzyści mogliby uzupełniać swoją formację przed przyjęciem święceń kapłańskich. W tym celu Watykan nabył Notre Dame przy Bramie Jafy, w Jerozolimie. Na początku lat 80, Kustodia Ziemii Świętej umożliwiła Drodze Neokatechumenalnej budowę centrum formacyjnego, nauki i centrum rekolekcyjnego, na terenie położonym na Górze Błogosławieństw. Dzieło na korzyść Kościoła ale także Izraela.

Papież Wojtyła, kiedy w 1994 roku, dowiedział się o projekcie Domus Galilaeae, okazał wiele radości, jednocześnie błogosławiąc i wspierając projekt, widząc w nim pomoc w służbie ludziom i „całego Kościoła”. W kolejnych latach, udało się zebrać wszystkie dokumenty niezbędne do budowy, którą rozpoczęto w styczniu 1999 roku od położenia kamienia węgielnego, zawierającego kawałek grobu św. Piotra, pobłogosławionego przez Ojca Świętego.