[1] Jan Paweł II, Audiencja generalna, 14 października 1987.
[2] Jan Paweł II, Homilia w Galway, Irlandia, 30 września 1979.
[3] Jan Paweł II, homilia na polskim cmentarzu Montecassino, 17 maja 1979 .
[4] Jan Paweł II, Audiencja dla grupy pielgrzymów, 13 marca 1984
[5] 2 Kor. 5, 14-15
[6] Jan Paweł II, Audiencja generalna, 18 maja 1983.
[7] Jan Paweł II, Msza Święta na lotnisku – Szombathely, sierpień 1991.
[8] Jan Paweł II,Przybycie do Sanktuarium na Jasnej Górze, 14 sierpnia 1991.
[9] Jan Paweł II, Homilia w Galway, Irlandia, 30 września 1979.