Stone15 Stycznia 1999

  • Położenie pierwszego kamienia, w obecności Jego Świętobliwości, Michela Sabbaha, łacińskiego patriarchy Jerozolimy, kardynała Pietro Sambi, kardynała Stanisława Ryłko, Sekretarza Papieskiej Rady ds. Świeckich, i biskupów reprezentujących różne ryty.

Czerwiec 1999

  • Zakończenie prac ziemnych.

Sierpień 1999

  • Ukończenie prac w Bloku C.

Listopad 1999

  • Ukończenie prac w Bloku B.

Styczeń 2000

  • Ukończenie prac w Sanktuarium Słowa, Holu i w Refrektarzu.

24 marzec 2000

  • Inauguracja Holu Głównego, Sanktuarium Słowa Bożego w obecności Ojca Świętego.

Marzec 2005

  • Inauguracja Biblioteki

captionPrzy realizacji budowy zatrudnionych było około 150 osób. Między nimi rzemieślnicy, technicy oraz wolontariusze: 37 arabskich chrześcijan, 32 muzułmanów, 20 druzów, 10 chrześcijan maronickich i ...21 hebrajskich techników. Postępy w realizacji budowy, jak to można zobaczyć w przebiegu, były bardzo szybkie. Jeszcze bardziej zaskakująa była głęboka jedność między pracownikami różnych wyznań, kultur i przekonań. Bez żadnych wątpliwości, wizyta Ojca Świętego była wydarzeniem epokowym, oraz świadectwem pragnienia Kościoła, chcącego znieść przeszkody i przesądy wszelkiego typu. Było to wyrażenie pragnienia, aby ludzie pracujący w Domus Galilaeae byli świadomi uczestniczenia w ważnym projekcie historycznym, czerpiącym siły od Boga każdego dnia.

 

caption2DMlogo1