captionPrzy realizacji budowy zatrudnionych było około 150 osób. Między nimi rzemieślnicy, technicy oraz wolontariusze: 37 arabskich chrześcijan, 32 muzułmanów, 20 druzów, 10 chrześcijan maronickich i ...21 hebrajskich techników. Postępy w realizacji budowy, jak to można zobaczyć w przebiegu, były bardzo szybkie. Jeszcze bardziej zaskakująa była głęboka jedność między pracownikami różnych wyznań, kultur i przekonań. Bez żadnych wątpliwości, wizyta Ojca Świętego była wydarzeniem epokowym, oraz świadectwem pragnienia Kościoła, chcącego znieść przeszkody i przesądy wszelkiego typu. Było to wyrażenie pragnienia, aby ludzie pracujący w Domus Galilaeae byli świadomi uczestniczenia w ważnym projekcie historycznym, czerpiącym siły od Boga każdego dnia.

 

caption2DMlogo1