Stone15 Stycznia 1999

  • Położenie pierwszego kamienia, w obecności Jego Świętobliwości, Michela Sabbaha, łacińskiego patriarchy Jerozolimy, kardynała Pietro Sambi, kardynała Stanisława Ryłko, Sekretarza Papieskiej Rady ds. Świeckich, i biskupów reprezentujących różne ryty.

Czerwiec 1999

  • Zakończenie prac ziemnych.

Sierpień 1999

  • Ukończenie prac w Bloku C.

Listopad 1999

  • Ukończenie prac w Bloku B.

Styczeń 2000

  • Ukończenie prac w Sanktuarium Słowa, Holu i w Refrektarzu.

24 marzec 2000

  • Inauguracja Holu Głównego, Sanktuarium Słowa Bożego w obecności Ojca Świętego.

Marzec 2005

  • Inauguracja Biblioteki