[1] Rękopisy Egiry pątniczki zawierają słowo specula, czyli wzniesienie, wzgórze. Niektórzy jednak, w miejsce specula, wstawiają speluna, czyli jaskinia, jak np. Bargil Pixner. Clemens Kopp nie zgadza się jednak z tą interpretacją: nigdy nie używa się czasownika ascendere, w odniesieniu do jaskini, natomiast używa się go w związku ze wzgórzem, wzniesieniem. W przeciwnym razie wystąpienie Jezusa nazywałoby się Kazaniem w Jaskini a nie Kazaniem na Górze.
[2] Clemens Kopp, "Die Heiligen Stratten der Evangelien", Regensburg, 1959, st. 265 i następne.
[3] Mt. 28,10 “Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.
[4] Etaxato, ἐτάξατο, Aoryst czasownika τάσσω, (wskazać, polecić).
[5] Bargil Pixner, “Z Jezusem w Jerozolimie”, st. 167
[6] I Kor. 15,6. Biblia Jerozolimska, ed.Pallottinum.
[7] Isidro Goma Civit, "Ewangelia według św. Mateusza", część II, st. 197